En enkel rotasjonsport er et utmerket system for adgangskontroll til områder med strenge regler for hvem som har adgang. Det er ikke mulig for flere enn en person å komme inn ad gangen.